Brouwerij van Orval

Bouw van een industrieel gebouw

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Oppervlakte
6.000 m²
Klant
Architect
Studiebureau
Uitvoeringsperiode
2019 - 2020
Plaats
Orval (BE)
Activités

Bouw van een halfondergronds industrieel gebouw op drie niveaus, ingebed in de bestaande talud. Het gebouw zal gebruikt worden voor de opslag van paletten voor ze geladen worden en zal ook een klein kantoorgedeelte omvatten. Na het uitvoeren van de grondwerken en het plaatsen van de berlinerwand, zal het gebouw opgetrokken worden op een betonnen structuur die op een funderingsplaat rust. De impact op het milieu moet gering zijn, een deel van de constructie zal dan ook bedekt worden met groene ruimtes en de gevels zullen gedecoreerd worden met vastgehaakte lokale stenen, metselwerk in breuksteen en houten bebording.